« Wstecz / Koń / Produkty pielęgnacyjne / Pielęgnacja kopyt / Pielęgnacja kopyt i strzałki

Horze Horze Frog Care Gel Żwl do pielęgnacji strzałek, 100 ml

RRP: -9% zniżki
49,90 zł
RRP: 54,90 zł
0.125 l (399,20 zł / l)
Świętujemy z Państwem - 21 lat Horze!
Zaoszczędź 21% na marce Horze &
Zaoszczędź 11% na prawie wszystkich innych markach

+Każde 21. zamówienie gratis!
Skopiuj kod: B-DAY
Minimalna kwota zamówienia musi wynosić 400 PLN. Nie łączy się z innymi rabatami. Jeśli zwracasz jeden lub kilka artykułów, zwrócimy cenę zwracanego produktu pomniejszoną o rabat. Nie dotyczy produktów wykluczonych z promocji (informacja na stronach produktów). Co 21. zamówienie wygrywa - maksymalna kwota zwrotu wynosi 800PLN. Różnice nie będą wypłacane. Wszystkie zakupy w aplikacji Horze lub sklepie internetowym zostaną uwzględnione w konkursie. Dział obsługi klienta skontaktuje się ze zwycięzcami po zakończeniu kampanii 28.04.2024. Nagrody nie podlegają przeniesieniu, zwrotowi ani wymianie na gotówkę lub inne nagrody.
Kolor: Ether (Light Blue)
Ether Horze Frog Care Gel Żwl do pielęgnacji strzałek, 100 ml
Jeden rozmiar
Horze logo
Wysyłka przez Horze
Darmowa Dostawa
Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 299 zł
Bezpłatne zwroty do 30 dni
Ważne informacje
GHS02 GHS07 GHS09
Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności
 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P303 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
 • P305 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
 • P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/….
 • P338 - Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P351 - Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
 • P353 - Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P361 - Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
 • P362 - Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do ...

Opis

Preparat Horze Frog Care Gel osusza strzałkę i chroni przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.

Czy Twój koń stoi na wilgotnym podłożu? A może wyczuwasz nieprzyjemny zapach, który może wskazywać na gnicie strzałki? Preparat Horze Frog Care Gel osusza strzałkę i chroni przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.

Cechy:

 • Pielęgnacja strzałek
 • Łatwa aplikacja
 • Ochrona przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych
 • Preparat nadaje się dla koni podatnych na gnicie strzałek

Opis techniczny:

Ingredients: Isopropyl Alcohol, Copper naphthalene-2-carboxylate, Propylene Glycol, Silica, Thymus vulgaris, Eugenia caryophyllus leaf oil. Specjalne oznaczenie: Wdychanie może powodować podrażnienie dróg oddechowych i błon śluzowych. Przechowywać w chłodnym miejscu i chronić przed światłem. Preparat zawiera: Izopropanol, wyciąg z goździka, linalol i karwakrol. Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/.... Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zebrać wyciek. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do problematycznych odpadów

ID produktu: 25363

Przeczytaj opinie:

Ten produkt nie zawiera żadnych opinii. Pomóż nam oraz innym klientom poprzez napisanie swojej opinii.

Kolor: