Warunki użytkowania

Uwaga: Warunki użytkownania stanowią podstawę, według której jesteś upoważniony korzystać z witryny horze.pl (dalej "witryna"). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami przed użyciem witryny w jakikolwiek sposób, wliczając, ale nie ograniczając się do przeglądania strony, wyrażasz zgodę na warunki użytkowania opisane tutaj. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wszystkie warunki użytkowania zawarte na tej stronie, nie używaj tej witryny w jakikolwiek sposób.

Własność

Wszystkie prawa autorskie i inne prawa do własności intelektualnej na witrynie, wliczając, ale nie ograniczając się do oprogramowania i zawartości pisanej oraz graficznej zamieszczonej na witrynie, są uznane przedsiębiorstwu Horze (dalej "Horze") i ninejszym zastrzeżone.

Ceny

VAT jest wliczony do każdej ceny w naszym katalogu Horze oraz witrynie. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania jakiegokolwiek zamówienia, z jakiejkolwiek przyczyny; włączając błędy cenowe, które popełniliśmy.

Znaki handlowe i prawa autorskie

Horze, logo Horze oraz inne znaki użyte na witrynie są znakami handlowymi Horze lub ich odpowiednich właścicieli. Znaki te nie mogą zostać użyte bez wcześniejszego wyrażenia na to zgody przez Horze. Jakikolwiek użytek tych znaków handlowych na witrynie jest ku pożytkowi ich odpowiednim właścicielom.

W przypadku, gdy proces Twojego kupowania lub kompletowania zamówienia jest chwilowo zatrzymany, wyślemy wiadomość na Twój adres e-mail, zawierającą produkty z Twojego koszyka, w której możesz kontynuować składanie zamówienia.

Copyright Notice. Copyright © 2018-2019 Horze International GmbH. All rights reserved.

Regulamin sprzedaży