Ogólne zasady i warunki

Co 21. zamówienie wygrywa - w konkursie biorą udział zamówienia złożone w sklepie internetowym lub w aplikacji w okresie od 22.04.2024 do 28.04.2024.

WARUNKI OGÓLNE

Organizator konkursu

Horze International GmbH | Flemingstr. 22 | 36041 Fulda

Tel: +48 33 487 10 05 | www.horze.de | E-Mail: obslugaklienta@horze.pl

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Fuldzie, AG Fulda, HRB 7995

Dyrektorzy zarządzający: Viola Rebmann, Niko Neuhof | Numer VAT: DE 288 579 384

Kwalifikowalność do udziału: Wszystkie osoby w wieku 18 lat i starsze, które dokonają zakupu na naszej stronie e-commerce, są uprawnione do wzięcia udziału w konkursie. Pracownicy Grupy Horze i członkowie ich najbliższej rodziny są wykluczeni z udziału w konkursie.

Jeśli uczestnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia osób z udziału według własnego uznania, jeśli istnieją ku temu ważne powody. Takimi ważnymi powodami są na przykład

o manipulacje związane z dostępem do konkursu lub jego realizacją

o Naruszenie niniejszych zasad i warunków

o Nieuczciwy handel lub fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje związane z udziałem w konkursie.

OPIS KAMPANII I OKRES TRWANIA KONKURSU

W okresie trwania kampanii każde 21. zamówienie złożone w aplikacji lub sklepie internetowym może wygrać zwrot pieniędzy. Maksymalna kwota zwrotu wynosi 800 PLN. Nagrody nie podlegają przeniesieniu, zwrotowi ani wymianie na gotówkę lub inne nagrody. Ze zwycięzcami skontaktuje się dział obsługi klienta pod koniec okresu trwania kampanii.

Promocja dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych przez klienta końcowego bezpośrednio za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji.

RÓŻNE

Ochrona danych: Aby wziąć udział w konkursie, konieczne jest podanie danych osobowych. Uczestnik gwarantuje, że podane przez niego dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko i adres e-mail, są prawdziwe i prawidłowe. Dane osobowe podane podczas konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów tego konkursu. Wszystkie dane będą traktowane jako poufne i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów bez uprzedniej zgody.

Odpowiedzialność: Horze International GmbH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub obrażenia, które mogą wystąpić podczas udziału w konkursie lub podczas korzystania z przyznanych nagród. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu lub w przypadku nieuczciwie ukrytych wad.

Zmiany i zakończenie: Horze International GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub zakończenia konkursu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Działania prawne: Działania prawne są wykluczone. Decyzje Horze International GmbH dotyczące konkursu są ostateczne. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków stanie się nieważne w całości lub w części, nie wpłynie to na ważność pozostałych warunków. W miejsce nieważnego postanowienia stosuje się prawnie dopuszczalne postanowienie, które jest najbliższe celowi gospodarczemu nieważnego postanowienia. To samo ma zastosowanie w przypadku luki w niniejszych warunkach uczestnictwa.